برچسب: غذای غنی از پروتیین

برچسب: غذای غنی از پروتیین

همه چیز راجب عادات غذایی سگ ها و گربه ها
حیوانات خانگی, دامپزشکی, کلینیک دامپزشکی

غذای مختلف هر سگ و گربه ای به عوامل مختلفی همچون سن، وزن، چاقی، بیماری و اندازه ی او وابسته است. شما باید از روی برنامه ی غذایی خاصی شروع به تغذیه حیوان خانگی خود کنید.